Επισκόπηση μενού

Επισκόπηση μενού - AM

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το ραδιόφωνο AM.

AM menu Δεν ισχύει για το V60 Plug-in Hybrid.

Διαβάστε σχετικά

Show presets

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προεπιλεγμένοι

FAV key options

Αγαπημένα

No function
Show presets

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προεπιλεγμένοι


Σας βοήθησε αυτό;