Επισκόπηση μενού

Επισκόπηση μενού - CD/DVD ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για CD/DVD ήχου.

Disc menu

Διαβάστε σχετικά

Play/Pause

CD/DVD

Stop

Ισχύει μόνο για DVD.

Media search

Αναζήτηση πολυμέσων

Shuffle

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Gracenote® options
Gracenote® database
Gracenote® results
FAV key options

Αγαπημένα

No function
Play/Pause

CD/DVD

Shuffle

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο


Σας βοήθησε αυτό;