Επισκόπηση μενού

Επισκόπηση μενού - σκληρός δίσκος (HDD)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το σκληρό δίσκο (HDD).

HDD menu

Διαβάστε σχετικά

Play/Pause

Σκληρός δίσκος (HDD)

Media search

Αναζήτηση πολυμέσων

Shuffle

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Import music

Σκληρός δίσκος (HDD)

From disc From USB

Ανάλογα με την αγορά.

Rename/delete files

Σκληρός δίσκος (HDD)

Enter
Rename
Delete
Delete all
Storage information

Σκληρός δίσκος (HDD)

Used space:
Free space:
Capacity:
Tracks:
Folders:
FAV key options

Σκληρός δίσκος (HDD)

No function
Play/Pause

Σκληρός δίσκος (HDD)

Shuffle

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο


Σας βοήθησε αυτό;