Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

9 Αποτελέσματα

Λειτουργίες βοήθειας για τη φωνητική αναγνώριση

Οι λειτουργίες βοήθειας διατίθενται για να σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης και σας δώσουν τη δυνατότητα να "εκπαιδεύσετε" το σύστημα με τη φωνή και την προφορά σας.

Φωνητική αναγνώριση - φωνητικές εντολές

Υπάρχει η δυνατότητα για φωνητικό χειρισμό ορισμένων λειτουργιών στο σύστημα πολυμέσων και σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® με προκαθορισμένες φωνητικές εντολές.

Φωνητική αναγνώριση - πολυμέσα

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό στο σύστημα πολυμέσων π.χ. για να αλλάξετε πηγή ή μουσικό κομμάτι.

Φωνητική αναγνώριση - ραδιόφωνο

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό στο ραδιόφωνο π.χ. για να αλλάξετε σταθμό.

Φωνητική αναγνώριση - ταχείες εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση με διάφορες προκαθορισμένες ταχείες εντολές.

Φωνητική αναγνώριση - ρυθμίσεις

Μπορείτε να κάνετε αρκετές ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.

Αναγνώριση φωνής

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μέσω φωνής ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων, στο ραδιόφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo*.

Φωνητική αναγνώριση - κινητό τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό για να χειριστείτε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® π.χ. για να καλέσετε μια επαφή ή έναν αριθμό τηλεφώνου.

Επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση

Οι πιθανές επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση γίνονται στο σύστημα του μενού MY CAR.