Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

9 Αποτελέσματα

φωνητικό χειρισμό ορισμένων λειτουργιών στο σύστημα πολυμέσων και σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® με προκαθορισμένες φωνητικές εντολές.

φωνητικό χειρισμό στο σύστημα πολυμέσων π.χ. για να αλλάξετε πηγή ή μουσικό κομμάτι.

φωνητικό χειρισμό για να χειριστείτε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® π.χ. για να καλέσετε μια επαφή ή έναν αριθμό τηλεφώνου.