Φωνητική αναγνώριση

Επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι πιθανές επιλογές γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση γίνονται στο σύστημα του μενού MY CAR.

Λίστα γλωσσών.

Λίστα γλωσσών.

Η φωνητική αναγνώριση δεν λειτουργεί με όλες τις γλώσσες. Οι γλώσσες με τις οποίες λειτουργεί η φωνητική αναγνώριση επισημαίνονται με ένα εικονίδιο στη λίστα γλωσσών - . Η αλλαγή γλώσσας πραγματοποιείται στο σύστημα του μενού MY CAR.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για τη φωνητική αναγνώριση αν δεν αλλάξετε επίσης τη γλώσσα για ολόκληρο το σύστημα του μενού.


Σας βοήθησε αυτό;