Φωνητική αναγνώριση

Φωνητική αναγνώριση - ταχείες εντολές

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση με διάφορες προκαθορισμένες ταχείες εντολές.

Μπορείτε να βρείτε τις ταχείες εντολές για το σύστημα πολυμέσων και το τηλέφωνο στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsCommand listGlobal commands, Phone commands, Media commands, Radio commands και Navigation commands*.

Το κείμενο βοήθειας για κάθε εντολή σας πληροφορεί εάν η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πηγές ή μόνο σε μία πηγή.


Σας βοήθησε αυτό;