Φωνητική αναγνώριση

Λειτουργίες βοήθειας για τη φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λειτουργίες βοήθειας διατίθενται για να σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης και σας δώσουν τη δυνατότητα να "εκπαιδεύσετε" το σύστημα με τη φωνή και την προφορά σας.

  • Φωνητικές οδηγίες: Λειτουργία η οποία σας βοηθά να εξοικειωθείτε με το σύστημα και τη διαδικασία εκφώνησης εντολών.
  • Voice training (Φωνητική εκπαίδευση): Λειτουργία η οποία επιτρέπει στο σύστημα φωνητικής αναγνώρισης να μάθει να αναγνωρίζει τη φωνή και την προφορά σας. Η λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα φωνητικής εκπαίδευσης ενός προφίλ χρήστη.
  • Σύντομες οδηγίες: Μια λειτουργία εκφωνεί σύντομες οδηγίες για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα.

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες φωνητικής αναγνώρισης και τη φωνητική εκπαίδευση μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Φωνητικές οδηγίες

Μπορείτε να αρχίσετε τις οδηγίες στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsTutorial.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 3 μαθήματα, τα οποία διαρκούν περίπου 5 λεπτά συνολικά μέχρι να ολοκληρωθούν. Το σύστημα αρχίζει με το πρώτο μάθημα. Για να μεταπηδήσετε ένα μάθημα και να μεταβείτε στο επόμενο, πατήστε . Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μάθημα, πατήστε .

Για να τερματίσετε τις οδηγίες, πατήστε EXIT.

Προσαρμογή φωνής

Το σύστημα εμφανίζει ορισμένες προτάσεις που πρέπει να εκφωνήσετε. Μπορείτε να αρχίσετε τη φωνητική προσαρμογή στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsSpeaker adaptation.

Όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή φωνής, θυμηθείτε να επιλέξετε το προφίλTrained user από το User setting.

Σύντομες οδηγίες

Το σύστημα εκφωνεί σύντομες οδηγίες για τη φωνητική αναγνώριση. Οι οδηγίες αρχίζουν εάν πατήσετε το κουμπί για τη φωνητική αναγνώριση και πείτε "Σύντομες οδηγίες".


Σας βοήθησε αυτό;