Ήχος και πολυμέσα

Ήχος και πολυμέσα - χειρισμός του συστήματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο χειρισμός του ηχοσυστήματος πολυμέσων γίνεται από την κεντρική κονσόλα και εν μέρει από τα κουμπιά στο τιμόνι, με φωνητική αναγνώριση ή με το τηλεχειριστήριο*. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη στο επάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας.

Video thumbnail
Κύλιση/γρήγορη μετακίνηση μπροστά-πίσω/αναζήτηση - Με ένα στιγμιαίο πάτημα πραγματοποιείται κύλιση μεταξύ των μουσικών κομματιών στο δίσκο, των προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών

Δεν ισχύει για το DAB.

ή των κεφαλαίων

Ισχύει μόνο για DVD.

. Με ένα παρατεταμένο πάτημα πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση μπροστά/πίσω στα μουσικά κομμάτια του CD ή αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου ραδιοφωνικού σταθμού.
SOUND - πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις ήχου (μπάσα, πρίμα, κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. γενικές ρυθμίσεις ήχου.
VOL - αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
ON/OFF/MUTE - με στιγμιαίο πάτημα το σύστημα τίθεται σε λειτουργία και με παρατεταμένο πάτημα (μέχρι να σβήσει η οθόνη) το σύστημα απενεργοποιείται. Λάβετε υπόψη ότι ταυτόχρονα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ολόκληρο το σύστημα Sensus (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πλοήγησης* και των λειτουργιών του τηλεφώνου). Πατήστε στιγμιαία για σίγαση του ήχου (MUTE) ή για να επαναφέρετε τον ήχο μετά από επανενεργοποίηση.
Υποδοχή εισαγωγής και εξαγωγής δίσκου.
Κύριες πηγές - πατήστε το, για να επιλέξετε την κύρια πηγή (π.χ. RADIO, MEDIA). Εμφανίζεται η πηγή που ήταν ενεργή την τελευταία φορά (π.χ. FM) για το ραδιόφωνο. Εάν βρίσκεστε σε μία πηγή και πατήσετε το κουμπί κύριας πηγής, εμφανίζεται ένα μενού συντομεύσεων.
- εξαγωγή δίσκου. Ο δίσκος παραμένει στη θέση εξαγωγής επί 12 δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια εισέρχεται ξανά μέσα στο ηχοσύστημα για λόγους ασφαλείας.
OK/MENU - πατήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στο τιμόνι ή το κουμπί στην κεντρική κονσόλα για να αποδεχθείτε τις επιλογές στα μενού. Εάν βρίσκεστε στην κανονική προβολή και πατήσετε το OK/MENU, εμφανίζεται ένα μενού για την επιλεγμένη πηγή (π.χ. RADIO ή MEDIA). Το βέλος στα δεξιά της οθόνης εμφανίζεται όταν υπάρχουν υπομενού.
TUNE - γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στο τιμόνι ή το περιστροφικό κουμπί στην κεντρική κονσόλα για κύλιση ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια/φακέλους, τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς* σταθμούς, τις επαφές τηλεφώνου ή για περιήγηση στις επιλογές της οθόνης.
EXIT - με στιγμιαίο πάτημα μετακινείστε προς τα πάνω στο σύστημα του μενού, διακόπτεται η τρέχουσα λειτουργία, διακόπτονται/απορρίπτονται οι τηλεφωνικές κλήσεις ή διαγράφονται οι χαρακτήρες που έχουν πληκτρολογηθεί. Με ένα παρατεταμένο πάτημα μεταβαίνετε στην κανονική προβολή ή, αν βρίσκεστε ήδη στην κανονική προβολή, στο ανώτατο επίπεδο του μενού (μενού κύριας πηγής) που είναι ίδιο με τα κουμπιά κύριας πηγής που υπάρχουν στην κεντρική κονσόλα (6).
INFO - Εάν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες από όσες μπορούν να προβληθούν στην οθόνη, πατήστε το κουμπί INFO για να δείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες.
Πλήκτρα προεπιλεγμένων σταθμών, εισαγωγή αριθμών και γραμμάτων.
FAV - σε ορισμένες πηγές, υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε μια λειτουργία με το κουμπί FAV. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συνδεδεμένη λειτουργία πατώντας απλώς το κουμπί FAV, βλ. Αγαπημένα.
Φωνητική αναγνώριση - πατήστε το, για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση.

Μενού

Στο παράδειγμα περιγράφεται η περιήγηση σε διαφορετικούς σταθμούς όταν η αναπαραγωγή πραγματοποιείται από τη μονάδα σκληρού δίσκου του αυτοκινήτου.

Στο παράδειγμα περιγράφεται η περιήγηση σε διαφορετικούς σταθμούς όταν η αναπαραγωγή πραγματοποιείται από τη μονάδα σκληρού δίσκου του αυτοκινήτου.

Κουμπί κύριας πηγής - πατήστε το για να αλλάξετε την κύρια πηγή ή για να εμφανιστεί το μενού συντομεύσεων/πηγής στην ενεργή πηγή.
Κανονική προβολή - κανονική προβολή για την πηγή.
Μενού συντομεύσεων - εμφανίζει συνήθεις επιλογές μενού.
Μενού γρήγορης λειτουργίας - γρήγορη λειτουργία όταν περιστραφεί το κουμπί TUNE, π.χ. για να αλλάξετε μουσικά κομμάτια στο CD, ραδιοφωνικό σταθμό, κ.λπ.
Μενού πηγής - λειτουργίες και ρυθμίσεις στην τρέχουσα πηγή.
Μενού επιλογής πηγής

Διαθέσιμο μόνο στις κύριες πηγές που έχουν πολλές πηγές.

- εμφανίζει τις πηγές που μπορείτε να επιλέξετε.
Μενού κύριας πηγής - εμφανίζει κύριες πηγές, τις οποίες μπορείτε επίσης να επιλέξετε με το πληκτρολόγιο κύριας πηγής (1).

Η εμφάνιση εξαρτάται από την πηγή, τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, τις ρυθμίσεις, κ.λπ.

Επιλέξτε την κύρια πηγή πατώντας ένα κουμπί κύριας πηγής (1) (π.χ. RADIO, MEDIA). Για να περιηγηθείτε στα μενού της πηγής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TUNE, OK/MENU, EXIT ή το κουμπί κύριας πηγής (1).

Εάν το κείμενο σε μια γραμμή μενού έχει ανοικτό γκρι χρώμα, τότε η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο αυτοκίνητο, ότι η πηγή δεν είναι ενεργή ή συνδεδεμένη ή ότι δεν περιέχει τίποτε.

Για τις διαθέσιμες λειτουργίες, βλ. Ήχος και πολυμέσα - επισκόπηση μενού.


Σας βοήθησε αυτό;