Ήχος και πολυμέσα

Volvo Sensus

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Volvo Sensus είναι η καρδιά της προσωπικής σας εμπειρίας Volvo. Το Sensus παρέχει πληροφορίες, ψυχαγωγία και λειτουργίες που απλοποιούν την κατοχή του αυτοκινήτου.

Όταν κάθεστε στο αυτοκίνητό σας θέλετε να έχετε τον έλεγχο και, στο διασυνδεδεμένο κόσμο του σήμερα, αυτό σημαίνει πληροφορίες, επικοινωνία και ψυχαγωγία τη στιγμή που θέλετε και σας εξυπηρετεί. Το Sensus καλύπτει όλες μας τις λύσεις που επιτρέπουν τη σύνδεση* με τον έξω κόσμο και, ταυτόχρονα, σας επιτρέπουν με έξυπνο τρόπο να έχετε τον έλεγχο όλων των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου.

Το Volvo Sensus συνδυάζει και παρουσιάζει πολλές λειτουργίες αρκετών από τα συστήματα του αυτοκινήτου στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας. Με το Volvo Sensus, είναι εφικτή η εξατομίκευση του αυτοκινήτου μέσω ενός έξυπνου περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη. Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις αυτοκινήτου, Ήχος και πολυμέσα, Σύστημα κλιματισμού, κ.λπ.

Με τα κουμπιά και τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα ή τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι*, μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε λειτουργίες και να πραγματοποιείτε πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις.

Με ένα πάτημα στο MY CAR, εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν στην οδήγηση και το χειρισμό του αυτοκινήτου, όπως City Safety, κλειδαριές και συναγερμός, αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα, ρύθμιση του ρολογιού, κ.λπ.

Με ένα πάτημα στην αντίστοιχη λειτουργία RADIO, MEDIA, TEL, *, NAV* και CAM* μπορείτε να ενεργοποιήσετε άλλες πηγές, συστήματα και λειτουργίες, π.χ. AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, πλοήγηση* και κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις λειτουργίες/συστήματα, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα στο εγχειρίδιο κατόχου ή στο συμπληρωματικό έντυπο.

Γενική επισκόπηση

Πίνακας ελέγχου κεντρικής κονσόλας. Το διάγραμμα είναι σχηματικό - διαφέρει τόσο ο αριθμός των λειτουργιών όσο και η διάταξη των κουμπιών ανάλογα με τον εξοπλισμό που έχει επιλεγεί και την αγορά.

Πίνακας ελέγχου κεντρικής κονσόλας. Το διάγραμμα είναι σχηματικό - διαφέρει τόσο ο αριθμός των λειτουργιών όσο και η διάταξη των κουμπιών ανάλογα με τον εξοπλισμό που έχει επιλεγεί και την αγορά.

Πλοήγηση* - NAV, βλ. ξεχωριστό συμπληρωματικό έντυπο (Sensus Navigation).
Ρυθμίσεις λειτουργίας - MY CAR, βλ. MY CAR.

Σας βοήθησε αυτό;