Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

Media Bluetooth

9 Αποτελέσματα

video

Πολυμέσα Bluetooth®

Η μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων του αυτοκινήτου διαθέτει Bluetooth® και μπορεί να αναπαράγει ασύρματα streaming αρχεία ήχου από εξωτερικές συσκευές με Bluetooth®, όπως κινητά τηλέφωνο και PDA.

Γρήγορη προώθηση/επαναφορά

Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου και βίντεο* .

Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®

Εάν δεν θέλετε μια συσκευή Bluetooth® να είναι πλέον καταχωρημένη στο αυτοκίνητο, τότε μπορείτε να την αποσυνδέσετε (διαγράψετε την καταχώρηση) από το αυτοκίνητο. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα εντοπίζει τη συσκευή αυτόματα.

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Σε αυτή η λειτουργία, τα μουσικά κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειρά* .

Αυτόματη σύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Όταν μια συσκευή Bluetooth® έχει καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο, η εξωτερική συσκευή, που είχε συνδεθεί τελευταία, συνδέεται αυτόματα, όταν εκκινηθεί το αυτοκίνητο.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Όταν η συσκευή Bluetooth® βρίσκεται εκτός εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα.