Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

9 Αποτελέσματα

καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο, η εξωτερική συσκευή, που είχε συνδεθεί τελευταία, συνδέεται αυτόματα, όταν εκκινηθεί το αυτοκίνητο.