Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

7 Αποτελέσματα

εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.