Ρυθμίσεις ήχου

Ρύθμιση της έντασης ήχου και αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ρυθμίστε την αντιστάθμιση ήχου για τον υπερβολικό θόρυβο στο χώρο επιβατών.

Το ηχοσύστημα αντισταθμίζει τους ενοχλητικούς θορύβους στο χώρο επιβατών, αυξάνοντας την ένταση ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Για τη ρύθμιση της αντιστάθμισης, μπορείτε να επιλέξετε Low, Medium, High ή Off.

Πατήστε SOUND για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων ήχου. Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Volume compensation και πατήστε OK/MENU.

Επιλέξτε την ένταση γυρίζοντας το TUNE και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK/MENU.


Σας βοήθησε αυτό;