Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος - αναζήτηση επαφών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αναζήτηση επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων.

Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων.

Λίστα χαρακτήρων
Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (βλ. παρακάτω πίνακα)
Τηλεφωνικός κατάλογος

Για να αναζητήσετε μια επαφή, στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Contacts.

Περιστρέψτε το κουμπί TUNE μέχρι το γράμμα που θέλετε, πατήστε OK/MENU για επιβεβαίωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τους αριθμούς και τα γράμματα στο πλαίσιο χειριστηρίων στην κεντρική κονσόλα.

Συνεχίστε με το επόμενο γράμμα κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης εμφανίζεται στον τηλεφωνικό κατάλογο (3).

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής από γράμματα σε αριθμούς ή σε ειδικούς χαρακτήρες, ή για να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, περιστρέψτε το κουμπί TUNE σε μία από τις επιλογές (βλ. επεξήγηση στον παρακάτω πίνακα) στη λίστα για την αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (2), πατήστε OK/MENU.

123/ABC

Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.

MORE

Για την εναλλαγή μεταξύ ειδικών χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.

=>

Μετάβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο (3). Περιστρέψτε το TUNE για να επιλέξετε μια επαφή, πατήστε το OK/MENU για να δείτε τους αποθηκευμένους αριθμούς και άλλες πληροφορίες.

First name/Last name

Αλλάζει τη σειρά ταξινόμησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πατήστε στιγμιαία EXIT για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που έχετε εισαγάγει. Εάν κρατήσετε το EXIT πατημένο, θα διαγραφούν όλοι οι χαρακτήρες που έχετε εισάγει.

Εισαγωγή με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

Αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής χαρακτήρων είναι να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας 0-9, * και #.

Όταν πατήσετε π.χ. το 9, εμφανίζεται μια ράβδος με όλους τους χαρακτήρεςΟ χαρακτήρας για κάθε κουμπί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά/χώρα/γλώσσα. κάτω από τα κουμπιά, π.χ. W, x, y, z και 9. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί, ο κέρσορας περνά διαδοχικά από αυτούς τους χαρακτήρες.

  • Σταματήστε με τον κέρσορα στο χαρακτήρα που θέλετε για να τον επιλέξετε - ο χαρακτήρας εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.
  • Διαγραφή/αλλαγή χρησιμοποιώντας το EXIT.

Για να εισάγετε έναν αριθμό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.


Σας βοήθησε αυτό;