Τηλέφωνο ανοικτής συνομιλίας Bluetooth

Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν δεν θέλετε μια συσκευή Bluetooth® να είναι πλέον καταχωρημένη στο αυτοκίνητο, τότε μπορείτε να την αποσυνδέσετε (διαγράψετε την καταχώρηση) από το αυτοκίνητο. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα εντοπίζει τη συσκευή αυτόματα.

Αφαίρεση συσκευής πολυμέσων

Στην κανονική προβολή για την πηγή (πολυ)μέσων Bluetooth®, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Change deviceDelete device.

Αφαίρεση τηλεφώνου

Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Change phoneDelete device.


Σας βοήθησε αυτό;