Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

11 Αποτελέσματα

video

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χάρη στη μνήμη κλειδιού στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, ορισμένες ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για διαφορετικά άτομα.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εμβέλεια

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού (στη βασική του έκδοση) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια 20 μέτρων περίπου από το αυτοκίνητο.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - ενδεικτική λυχνία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί, τα φλας επιβεβαιώνουν ότι το κλείδωμα/ξεκλείδωμα πραγματοποιήθηκε σωστά.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης διαθέτει λειτουργίες όπως κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών.

Θέσεις κλειδιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί για να ρυθμίσετε το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος σε διάφορες λειτουργίες/επίπεδα έτσι, ώστε να είναι διαθέσιμες οι διάφορες λειτουργίες, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - απώλεια

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν χάσετε κάποιο από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούργιο σε κάποιο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - αντικατάσταση της μπαταρίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η μπαταρία για το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.

Έγκριση τύπου - σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στον πίνακα.

Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση ενός περιορισμένου αριθμού λειτουργιών με τον κινητήρα σβηστό, μπορείτε να ρυθμίσετε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου σε 3 διαφορετικά επίπεδα (θέσεις κλειδιού) - 0, I και II - με το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αυτά τα επίπεδα περιγράφονται σε όλο το εγχειρίδιο κατόχου με την ονομασία "θέσεις κλειδιού".

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μεταξύ άλλων, το τηλεχειριστήριο-κλειδί χρησιμοποιείται για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του κινητήρα.