Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

10 Αποτελέσματα

MY CAR - Επιλογές συστήματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Από την επιλογή μενού Ρυθμίσεις συστήματος στην πηγή μενού MY CAR μπορείτε να χειριστείτε λειτουργίες όπως π.χ. ώρα και γλώσσες.

MY CAR Πληροφορίες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Από την επιλογή μενού Πληροφορίες στην πηγή μενού MY CAR μπορείτε να χειριστείτε λειτουργίες όπως Αριθμός κλειδιών και ο αριθμός VIN.

MY CAR - σύστημα υποστήριξης οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Από την επιλογή μενού Συστήματα υποστήριξης οδηγού στην πηγή μενού MY CAR μπορείτε να χειριστείτε λειτουργίες όπως π.χ. Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης και Lane keeping aid.

MY CAR - Ρυθμίσεις φωνής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Από την επιλογή μενού Ρυθμίσεις φωνής στην πηγή μενού MY CAR μπορείτε να χειριστείτε λειτουργίες όπως το εκπαιδευτικό μάθημα φωνητικών εντολών και η λίστα εντολών για τη φωνητική αναγνώριση.

MY CAR - επιλογές μενού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το MY CAR είναι μια πηγή μενού από όπου μπορείτε να χειριστείτε πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. να ρυθμίσετε το ρολόι, τους εξωτερικούς καθρέπτες και τις κλειδαριές.

MY CAR - Ρυθμίσεις δικτύου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Από την επιλογή μενού Ρυθμίσεις διαδικτύου στην πηγή μενού MY CAR μπορείτε να χειριστείτε λειτουργίες όπως π.χ. Bluetooth® και Wi-Fi.

MY CAR - κατάλογοι αναζήτησης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το MY CAR είναι μια πηγή μενού από όπου πραγματοποιείται ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. η ρύθμιση του ρολογιού, των εξωτερικών καθρεπτών και των κλειδαριών.

MY CAR - Ρυθμίσεις κλιματισμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Από την επιλογή μενού Ρυθμίσεις κλιματισμού στην πηγή μενού MY CAR μπορείτε να χειριστείτε λειτουργίες όπως π.χ. ρύθμιση ανεμιστήρα και ανακυκλοφορία αέρα.

MY CAR

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το MY CAR είναι μια πηγή μενού που διαχειρίζεται πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. City Safety™, κλειδαριές και συναγερμός, αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας του ανεμιστήρα, ρύθμιση του ρολογιού, κ.λπ.

MY CAR - ρυθμίσεις οχήματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από την επιλογή μενού Ρυθμίσεις οχήματος στην πηγή μενού MY CAR, π.χ. μνήμη κλειδιού αυτοκινήτου και ρυθμίσεις κλειδώματος για τις πόρτες.