Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό μοντέλο

Αυτονομία κατά την ηλεκτρική λειτουργία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αυτονομία του αυτοκινήτου κατά την ηλεκτρική λειτουργία εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως ο αριθμός των συσκευών κατανάλωσης ρεύματος που είναι ενεργοποιημένες.

Καταναλωτές ρεύματος

Για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση με την ηλεκτρική λειτουργία, ο οδηγός ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του την εξοικονόμηση ρεύματος. Όσο περισσότερες συσκευές κατανάλωσης ρεύματος (ηχοσύστημα, ηλεκτρική θέρμανση παραθύρων/καθρεπτών/καθισμάτων, πολύ κρύος αέρας από το σύστημα κλιματισμού κ.λπ.) είναι ενεργοποιημένες στο αυτοκίνητο, τόσο μικρότερη η απόσταση που μπορεί να διανυθεί.

Για να καθορίσετε την αυτονομία για την ηλεκτρική λειτουργία, βλέπε Αυτονομία - προδιαγραφές.

Σημείωση

Εκτός από τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού σε υψηλή ένταση στο χώρο επιβατών, η υψηλή ταχύτητα, η απότομη επιτάχυνση, τα μεγάλα φορτία και οι ανηφορικές διαδρομές μπορεί επίσης να μειώσουν την απόσταση που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο.

Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα αδράνειας

Κατά την κανονική φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας, ένα μέρος του ρεύματος φόρτισης χρησιμοποιείται, για να παραμένει το σύστημα μετάδοσης κίνησης σε ετοιμότητα για την οδήγηση του αυτοκινήτου, κυρίως για να ελέγχεται η θερμοκρασία της υβριδικής μπαταρίας. Εάν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιηθεί επί μερικές ημέρες, τότε η ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί εάν δεν τεθεί σε λειτουργία ο προκαταρκτικός κλιματισμός. Εάν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η υβριδική μπαταρία αποδίδει βέλτιστα εάν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε δροσερό σημείο. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων απραξίας, βλέπε Μακροχρόνια αποθήκευση - πρέπει να θυμάστε τα εξής.


Σας βοήθησε αυτό;