Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό μοντέλο

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εκτός από το ρεζερβουάρ, όπως σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη υβριδική μπαταρία, τύπου ιόντων λιθίου.

Η υβριδική μπαταρία φορτίζεται χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου, το οποίο βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, βλ. Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο φόρτισης, που συνιστάται από τη Volvo σύμφωνα με το IEC 62196 και IEC 61851 που υποστηρίζει την παρακολούθηση θερμοκρασίας.

Ο χρόνος που χρειάζεται η υβριδική μπαταρία μέχρι να φορτιστεί εξαρτάται από το ρεύμα φόρτισης, που χρησιμοποιείται.

Κατά τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου, στην οθόνη της μονάδας ελέγχου του καλωδίου φόρτισης εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση, κατά τη διάρκεια πραγματοποιούμενης φόρτισης και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.

Ενώ η υβριδική μπαταρία φορτίζεται, βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η φόρτιση της μπαταρίας εκκίνησης του αυτοκινήτου.

Εάν η θερμοκρασία της υβριδικής μπαταρίας είναι χαμηλότερη από -10 ºC ή υψηλότερη από 30 ºC, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου έχουν αλλάξει ή είναι μη διαθέσιμες διότι η ισχύς των υβριδικών μπαταριών μειώνεται όταν βρίσκονται έξω από αυτό το εύρος θερμοκρασίας.

Σχετικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα οδήγησης PURE (βλ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης και προγράμματα οδήγησης) το οποίο δεν είναι επιλέξιμο εάν η θερμοκρασία στην μπαταρία είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή.

Φόρτιση με σταθερή μονάδα ελέγχου σύμφωνα με τη λειτουργία 3

Ευρωπαϊκό πρότυπο - EN 61851-1.

Σε ορισμένες αγορές η μονάδα ελέγχου τοποθετείται με σταθμό φόρτισης συνδεδεμένο στο κύκλωμα τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση το καλώδιο φόρτισης δεν έχει δική του μονάδα ελέγχου. Αντίθετα, έχει ένα ειδικό φις που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση του καλωδίου φόρτισης στο σταθμό φόρτισης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σταθμό φόρτισης.


Σας βοήθησε αυτό;