Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό μοντέλο

Καλώδιο φόρτισης με μονάδα ελέγχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το καλώδιο φόρτισης με τη μονάδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο φόρτισης, που συνιστάται από τη Volvo.

Το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάλυμμα του δαπέδου του χώρου αποσκευών.

Το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάλυμμα του δαπέδου του χώρου αποσκευών.

Προδιαγραφές, καλώδιο φόρτισης

Κλάση περιβλήματος

IP67

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-32 ºC έως +50 ºC

Προειδοποίηση

Το καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εάν οποιοδήποτε μέρος του έχει υποστεί ζημιά - σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και σοβαρού τραυματισμού.

Εάν το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί, πρέπει να επισκευαστεί μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα 230 VAC ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη - υπάρχει κίνδυνος η πρίζα 230 VAC να υποστεί ζημιά. Πάντοτε πρέπει πρώτα να διακόπτετε τη φόρτιση και να αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης έπειτα.

Μονάδα ελέγχου

Οθόνη μονάδας ελέγχου και χειριστήρια.

Οθόνη μονάδας ελέγχου και χειριστήρια.

Ενδεικτική λυχνία

Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την αγορά.

για το επιλεγμένο ρεύμα φόρτισης.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο σε πρίζα 230 VAC.
Μπουτόν για την αύξηση/μείωση του ρεύματος φόρτισης.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, όταν το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα 230 VAC του αυτοκινήτου.

Σημαντικό

Τα πολλαπλά φις, η προστασία από υπερτάσεις ή παρόμοιες συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με το καλώδιο φόρτισης διότι κάτι τέτοιο μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, κ.λπ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσαρμογέας μεταξύ του ρευματοδότη 230 V AC και του καλωδίου φόρτισης, μόνο εάν φέρει σήμανση έγκρισης σύμφωνα με τα IEC 61851 και IEC 62196.

Σημείωση

Το καλώδιο φόρτισης "θυμάται" την τελευταία ρύθμιση του ρεύματος φόρτισης. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εάν χρησιμοποιήσετε άλλη πρίζα 230 VAC στην επόμενη φόρτιση.


Σας βοήθησε αυτό;