Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό μοντέλο

Μακροχρόνια αποθήκευση - πρέπει να θυμάστε τα εξής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για να μειωθεί η υποβάθμιση της υβριδικής μπαταρίας κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση του αυτοκινήτου, συνιστάται η κατάσταση φόρτισης να παραμένει στο 25%.

Προχωρήστε ως εξής:

  1. Επιλέξτε το "Υβριδικό" θέμα για τον πίνακα οργάνων. Για πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση στα μενού, βλ. Πίνακας οργάνων.
  2. Εάν είναι περισσότερο φορτισμένη - οδηγήστε το αυτοκίνητο μέχρι να απομείνει το 25%. Εάν είναι λιγότερο φορτισμένη - πατήστε το κουμπί POWER και λειτουργήστε το αυτοκίνητο μέχρι να επιτευχθεί φόρτιση 25% περίπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης, βλ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης - προγράμματα οδήγησης.
  3. Αν η αποθήκευση έχει διαρκέσει περισσότερο από 6 μήνες και υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί - εκκινήστε τον κινητήρα σε λειτουργία οδήγησης POWER και αφήστε το να λειτουργήσει για τουλάχιστον 10 λεπτά μέχρι η κατάσταση φόρτισης να σταθεροποιηθεί γύρω στο 25% ξανά (συνιστάται).

Αν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί να λειτουργήσει και η κατάσταση φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας είναι σημαντικά κάτω από το 25% - φορτίστε τη μπαταρία για περ. 45 λεπτά στο χαμηλότερο επίπεδο, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης. Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης συνεχώς στον πίνακα οργάνων, βλέπε Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας - εκκίνηση.

Για τη μεταχείριση της μπαταρίας εκκίνησης σε σχέση με μακροχρόνια αποθήκευση, βλέπε Μπαταρία εκκίνησης - γενικά.

Σημείωση

Επιλέξτε ένα δροσερό σημείο όταν πρόκειται το όχημα να μείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφευχθεί η γήρανση της μπαταρίας. Το καλοκαίρι το όχημα πρέπει κατά προτίμηση να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο ή στη σκιά αν πρόκειται για εξωτερικό χώρο, ανάλογα πού είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία.

Σημαντικό

Κατά τη διάρκεια αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα το καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα φόρτισης του αυτοκινήτου.

Παλιό καύσιμο

Το παλιό καύσιμο diesel (περίπου 5 μηνών και παλιότερο) σε συνδυασμό με υδρατμούς μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει το σχηματισμό άλγης και την ανάπτυξη βακτηρίων στο σύστημα καυσίμου ή/και οξείδωση του καυσίμου με κίνδυνο να προκληθεί διακοπή λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ροή ενέργειας.


Σας βοήθησε αυτό;