Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - φλας μπροστά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας των φλας είναι τοποθετημένος μέσα στο μικρότερο κάλυμμα των προβολέων.

          

Αποσπάστε τον προβολέα.

Αποσυνδέστε το κάλυμμα τραβώντας το προς τα έξω.

Τραβήξτε τη βάση του λαμπτήρα για να αφαιρέσετε το λαμπτήρα.

Πιέστε και ταυτόχρονα περιστρέψτε τον λαμπτήρα αριστερά για να τον αποσπάσετε.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;