Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - κάλυμμα λαμπτήρων μεγάλης/μεσαίας σκάλας προβολέων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για τη μεγάλη/μεσαία σκάλα προβολέων είναι προσβάσιμοι ανοίγοντας το μεγαλύτερο κάλυμμα των προβολέων.

          

          

Πριν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ένα λαμπτήρα, βλ. Αντικατάσταση λαμπτήρα - προβολείς.

Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες του καλύμματος με ένα εργαλείο Torx, μεγέθους T20 (1). Δεν πρέπει να τις λασκάρετε εντελώς. (3 - 4 στροφές αρκούν.)

Σύρετε το κάλυμμα προς τη μια πλευρά.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;