Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - πίσω φως

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λαμπτήρες για τα πίσω φλας, το πίσω φως ομίχλης και το φως όπισθεν αντικαθίστανται μέσα από το χώρο αποσκευών.

Φανάρι, πίσω

          
          

Οι λαμπτήρες των φώτων όπισθεν, των φώτων ομίχλης και των φλας στο πίσω φωτιστικό σώμα αντικαθίστανται μέσα από το εσωτερικό του χώρου αποσκευών.

Οι λυχνίες είναι προσβάσιμες όταν τραβήξετε έξω το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.

Οι λυχνίες είναι προσβάσιμες όταν τραβήξετε έξω το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.

Ανοίξτε το πλαίσιο.

Σηκώστε το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.

Αφαιρέστε τη μόνωση που έχει τοποθετηθεί μπροστά από το ντουί του λαμπτήρα, τραβώντας την προς τα έξω.

Πιέστε το άγκιστρο προς τα κάτω και τραβήξτε έξω το ντουί του λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.

Αφαιρέστε τον καμένο λαμπτήρα πιέζοντας προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τον αριστερά.

Τοποθετήστε τον καινούργιο λαμπτήρα, πιέζοντας προς τα κάτω και περιστρέφοντάς τον δεξιά.

Πιέστε το άγκιστρο προς τα κάτω όταν το ντουί του λαμπτήρα έχει επανατοποθετηθεί.

Επανατοποθετήστε τη μόνωση, το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού και το πάνελ.


Σας βοήθησε αυτό;