Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - πρόσθετη μεγάλη σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της πρόσθετης μεγάλης σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Σημείωση

Ισχύει για αυτοκίνητα με προβολείς Xenon*.

          

Αποσπάστε τον προβολέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αφαιρέστε το λαμπτήρα περιστρέφοντάς τον αριστερά και στη συνέχεια τραβήξτε τον προς τα έξω.

Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.

Αντικαταστήστε το λαμπτήρα και ευθυγραμμίστε τον στο ντουί, και περιστρέψτε τον δεξιά για να ασφαλίσει. Ασφαλίζει μόνο με έναν τρόπο.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;