Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

10 Αποτελέσματα

Προκαταρκτικός κλιματισμός - στάθμευση σε εξωτερικό χώρο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Με το προαιρετικό σύστημα Στάθμ. εξωτ. χώρ., τόσο το ηλεκτροκίνητο σύστημα προθέρμανσης όσο και το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο15 °C ενεργοποιούνται κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό.

Προκαταρκτικός κλιματισμός - στάθμευση σε εσωτερικό χώρο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Με το προαιρετικό σύστημα Στάθμ. εσωτ. χώρ., το ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης ενεργοποιείται κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό.

Χρονοδιακόπτης - απενεργοποίηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο ενεργοποιημένος χρονοδιακόπτης για τον προκαταρκτικό κλιματισμό μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Προκαταρκτικός κλιματισμός - άμεση διακοπή λειτουργίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου απευθείας από την οθόνη πληροφοριών.

Προκαταρκτικός κλιματισμός - άμεση έναρξη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να θέσετε τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου απευθείας σε λειτουργία.

Χρονοδιακόπτης - ρύθμιση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να επιλέξετε δύο διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος ενεργοποίησης αφορά στην ώρα που το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και θα κλιματιστεί.

Προκαταρκτικός κλιματισμός - χρονοδιακόπτης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο χρονοδιακόπτης για τον προκαταρκτικό κλιματισμό είναι συνδεδεμένος με το ρολόι του αυτοκινήτου.Η ώρα που το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και θα κλιματιστεί ρυθμίζεται από το χρονοδιακόπτη.

Χρονοδιακόπτη - έναρξη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ώρα που το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και θα κλιματιστεί ρυθμίζεται από το χρονοδιακόπτη.Όταν ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιηθεί, το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου επιλέγει πότε θα ενεργοποιηθεί ο προκαταρκτικός κλιματισμός με βάση τις ισχύουσες κλιματολογικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Προκαταρκτικός κλιματισμός - μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με τον προκαταρκτικό κλιματισμό.

video

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το "κλίμα" στο χώρο επιβατών του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί (προκαταρκτικός κλιματισμός) πριν αρχίσετε να οδηγείτε, είτε επικρατούν υψηλές είτε χαμηλές θερμοκρασίες.