Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

11 Αποτελέσματα

Αλλαγή κατόχου σε αυτοκίνητα με Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να αλλάξει και ο κάτοχος της υπηρεσίας Volvo On Call (VOC).

Μήνυμα Volvo On Call στην οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Volvo On Call (VOC) εμφανίζει αυτόματα το πληροφοριακό μήνυμα εάν είναι απαραίτητο.

Επιλογές μενού με Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων στο μενού του συστήματος Volvo On Call (VOC).

Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η υπηρεσία Volvo On Call (VOC)* είναι μια συμπληρωματική υπηρεσία στην οποία εγγράφεστε με συνδρομή ως πελάτης. Η συνδρομή περιλαμβάνει υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και άνεσης.

Διαθέσιμες λειτουργίες Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των διαθέσιμων λειτουργιών Volvo On Call (VOC) μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης VOC και της εφαρμογής VOC.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χάρτης περιοχών όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Volvo On Call. Η υπηρεσία επεκτείνεται συνεχώς και το σύστημα θα προσφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Προσωπικά δεδομένα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call (VOC).

Χρήση του Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο χειρισμός του συστήματος Volvo On Call (VOC) πραγματοποιείται από κουμπιά στην οροφή ή από τις επιλογές στην πηγή μενού.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση κουμπιών και ενδείξεων.

Κωδικός PIN για Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας και για την ταυτοποίηση ατόμων εξουσιοδοτημένων να παρέχουν υπηρεσίες Volvo On Call (VOC).