Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

4 Αποτελέσματα

Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ως χρήστης της υπηρεσίας Volvo On Call, έχετε πρόσβαση σε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία σας επιτρέπει να μένετε σε επαφή με το σταθμευμένο σας αυτοκίνητο μέσω τηλεφώνου.

Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο χειρισμός του συστήματος προθέρμανσης στο αυτοκίνητο πραγματοποιείται μέσω SMS.

video

Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με σύστημα προθέρμανσης κινητήρα με καύσιμο και σύστημα θέρμανσης χώρου επιβατών σε συνδυασμό με Volvo On Call παρέχουν τις ίδιες επιλογές ρυθμίσεων για το σύστημα προθέρμανσης, όπως αυτές που πραγματοποιούνται μέσα από το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη αποστέλλοντας τη ρύθμιση που θέλετε χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, βλ. απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης.

Υπηρεσίες άνεσης με Volvo On Call

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι υπηρεσίες άνεσης μέσω τηλεφώνου, όπως η απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης* μέσω SMS ή η επικοινωνία με το αυτοκίνητο μέσω της εφαρμογής κινητού.