Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

7 Αποτελέσματα

Έκτακτη επισκευή ελαστικού - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Έκτακτη επισκευή ελαστικού, όπου το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού (TMK - Temporary Mobility Kit) χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Έκτακτη επισκευή ελαστικού - επανέλεγχος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Έκτακτη επισκευή ελαστικού, όπου το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού (TMK - Temporary Mobility Kit) χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - φούσκωμα των ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά ελαστικά του αυτοκινήτου με το συμπιεστή που υπάρχει στο κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - θέση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού (TMK - Temporary Mobility Kit) χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - στεγανοποιητικό

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η φιάλη με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού περιέχει στεγανοποιητικό και μπορεί να αντικατασταθεί.

Έκτακτη επισκευή ελαστικού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Έκτακτη επισκευή ελαστικού, όπου το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού (TMK - Temporary Mobility Kit) χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Έκτακτη επισκευή ελαστικού, όπου το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού (TMK - Temporary Mobility Kit) χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.