Ασφάλεια

Όταν τα συστήματα ενεργοποιηθούν

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση σύγκρουσης, τα διάφορα συστήματα ατομικής ασφάλειας της Volvo λειτουργούν συνδυαστικά για να ελαχιστοποιηθούν οι τραυματισμοί.

Σύστημα

Ενεργοποιείται

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας μπροστινό κάθισμα

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης ή/και πλευρικής σύγκρουσης ή/και οπίσθιας σύγκρουσης ή/και ανατροπής

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας, πίσω κάθισμα

Σε μετωπική και/ή πλευρική σύγκρουση και/ή ανατροπή

Αερόσακοι

(Τιμόνι και αερόσακος συνοδηγού)

Σε μετωπική σύγκρουση.Το αμάξωμα του αυτοκινήτου μπορεί να παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό σε περίπτωση σύγκρουσης, ακόμη κι αν δεν ανοίξουν οι αερόσακοι. Παράγοντες όπως η ακαμψία και το βάρος του αντικειμένου πρόσκρουσης, η ταχύτητα του αυτοκινήτου, η γωνία σύγκρουσης κ.λπ. επηρεάζουν τον τρόπο ενεργοποίησης των διάφορων συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Πλευρικοί αερόσακοι SIPS

Σε πλευρική σύγκρουσηΤο αμάξωμα του αυτοκινήτου μπορεί να παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό σε περίπτωση σύγκρουσης, ακόμη κι αν δεν ανοίξουν οι αερόσακοι. Παράγοντες όπως η ακαμψία και το βάρος του αντικειμένου πρόσκρουσης, η ταχύτητα του αυτοκινήτου, η γωνία σύγκρουσης κ.λπ. επηρεάζουν τον τρόπο ενεργοποίησης των διάφορων συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Αερόσακοι τύπου κουρτίνας IC

Σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης ή/και ανατροπής ή/και σε ορισμένες μετωπικές συγκρούσειςΤο αμάξωμα του αυτοκινήτου μπορεί να παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό σε περίπτωση σύγκρουσης, ακόμη κι αν δεν ανοίξουν οι αερόσακοι. Παράγοντες όπως η ακαμψία και το βάρος του αντικειμένου πρόσκρουσης, η ταχύτητα του αυτοκινήτου, η γωνία σύγκρουσης κ.λπ. επηρεάζουν τον τρόπο ενεργοποίησης των διάφορων συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Σύστημα προστασίας από τραυματισμό στον αυχένα WHIPS

Σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης

Εάν οι αερόσακοι έχουν ανοίξει, συνιστώνται τα εξής:

  • Ανάσυρση του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να το μεταφέρετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο εάν ανοίξουν οι αερόσακοι.
  • Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo την αντικατάσταση των εξαρτημάτων των συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.
  • Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με ένα γιατρό.

Σημείωση

Οι αερόσακοι και το σύστημα προεντατήρων ζωνών ασφαλείας ενεργοποιούνται μόνο μία φορά σε περίπτωση σύγκρουσης.

Προειδοποίηση

Η μονάδα ελέγχου του συστήματος αερόσακων βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα. Εάν η κεντρική κονσόλα έχει βραχεί με νερό ή άλλο υγρό, αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας. Μην επιχειρήσετε να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι. Ανάσυρση του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να το μεταφέρετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προειδοποίηση

Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητο εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσακοι. Η οδήγηση του αυτοκινήτου δεν θα είναι εύκολη. Επίσης μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά και άλλα συστήματα ασφαλείας. Η παρατεταμένη έκθεση στον καπνό και τη σκόνη που εκλύονται με το φούσκωμα των αερόσακων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό/τραυματισμό στα μάτια και το δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση, ξεπλύνετε με κρύο νερό. Η ταχύτητα με την οποία φουσκώνουν οι αερόσακοι και το υλικό τους μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό και εγκαύματα στο δέρμα λόγω τριβής.


Σας βοήθησε αυτό;