Προστασία για το παιδί

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - ανύψωση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω σε δύο στάδια. Πόσες φορές πρέπει να αναδιπλωθεί το μαξιλάρι εξαρτάται από το βάρος του παιδιού.

Στάδιο 1

Στάδιο 2

Βάρος

22-36 kg

15-25 kg

Στάδιο 1

Κάτω στάδιο.

Τραβήξτε τη λαβή προς τα εμπρός και πάνω, για να απελευθερώσετε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα.

Πιέστε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα προς τα πίσω για να ασφαλίσει.

Στάδιο 2

Επάνω στάδιο.

Αρχίστε από το κάτω επίπεδο. Πατήστε το κουμπί.

Ανασηκώστε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα από το μπροστινό άκρο του και πιέστε το προς τα πίσω, προς την πλάτη του καθίσματος, για να ασφαλίσει.

Σημείωση

Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση του βοηθητικού παιδικού καθίσματος από το στάδιο 2 στο στάδιο 1. Πρέπει πρώτα να το επαναρυθμίσετε, διπλώνοντάς το εντελώς μέσα στην έδρα του καθίσματος.

Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων, υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού του παιδιού σε περίπτωση ατυχήματος.

Προειδοποίηση

Η Volvo συνιστά τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Μην κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες στο βοηθητικό παιδικό κάθισμα. Αν το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα έχει υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο. Ακόμη και αν το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, η προστατευτική του ικανότητα μπορεί να έχει μειωθεί. Το βοηθητικό παιδικό κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί επίσης εάν παρουσιάζει μεγάλη φθορά.


Σας βοήθησε αυτό;