Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

6 Αποτελέσματα

Ζώνη ασφαλείας - λασκάρισμα

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.Λύστε τη ζώνη ασφαλείας όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Όλες οι ζώνες ασφαλείας διαθέτουν προεντατήρες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ο οποίος τεντώνει τη ζώνη ασφαλείας σε περίπτωση αρκετά ισχυρής σύγκρουσης. Έτσι, η ζώνη ασφαλείας παρέχει πιο αποτελεσματική προστασία στους επιβάτες.

Ζώνη ασφαλείας - πρόσδεση

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Οι επιβαίνοντες που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας ειδοποιούνται να προσδέσουν τη ζώνη ασφαλείας τους μέσω μιας ηχητικής και οπτικής υπενθύμισης.

Ζώνη ασφαλείας - εγκυμοσύνη

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.Οι έγκυες πρέπει να χρησιμοποιούν πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας, αλλά με σωστό τρόπο.

Γενικές πληροφορίες για τις ζώνες ασφαλείας

Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας στη διάρκεια της διαδρομής.