Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

6 Αποτελέσματα

βλ. εικόνα για τη θέση του αισθητήρα). Απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο σε περίπτωση βλάβης ή εάν ο αισθητήρας λέιζερ χρειάζεται σέρβις - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε τις σχετικές οδηγίες κατά τη χρήση του αισθητήρα λέιζερ.

City Safety™, στον πίνακα οργάνων μπορεί να ανάψει μία ή περισσότερες λυχνίες και να εμφανιστεί ένα μήνυμα κειμένου. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.