Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας (RSI)* - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία πληροφοριών σημάτων οδικής κυκλοφορίας (RSI – Road Sign Information) βοηθά τον οδηγό να θυμάται ποια οδικά σήματα ταχύτητας έχει συναντήσει το όχημα.

Η λειτουργία έχει ως εξής:

Εγγεγραμμένες πληροφορίες ταχύτηταςΤα οδικά σήματα που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων εξαρτώνται από την εκάστοτε αγορά - στις εικόνες σε αυτές τις οδηγίες παρατίθενται μόνο ορισμένα παραδείγματα..

Εγγεγραμμένες πληροφορίες ταχύτητας

Τα οδικά σήματα που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων εξαρτώνται από την εκάστοτε αγορά - στις εικόνες σε αυτές τις οδηγίες παρατίθενται μόνο ορισμένα παραδείγματα.

.

Όταν το RSI καταγράψει ένα οδικό σήμα περί υποχρεωτικής ταχύτητας, το σήμα εμφανίζεται ως σύμβολο στον πίνακα οργάνων.

Μαζί με το σύμβολο για το τρέχον όριο ταχύτητας, μπορεί επίσης να εμφανιστεί ένα σήμα ότι απαγορεύεται το προσπέρασμα ανάλογα με την περίσταση.

Τέλος εμποδίου ή αυτοκινητοδρόμου

Ένα σχετικό οδικό σήμα εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων επί 10 δευτερόλεπτα περίπου σε περιπτώσεις που το RSI ανιχνεύσει σήμα που αφορά στο τέλος ορίου ταχύτητας - ή άλλες πληροφορίες που αφορούν στην ταχύτητα, π.χ. τέλος αυτοκινητόδρομου.

Παραδείγματα τέτοιων σημάτων είναι:

Τέλος όλων των εμποδίων.

Τέλος αυτοκινητοδρόμου.

Στη συνέχεια, οι πληροφορίες σημάτων σταματούν να εμφανίζονται μέχρι να ανιχνευτεί το επόμενο σήμα που αφορά στην ταχύτητα.

Πρόσθετα σήματα

Παραδείγματα πρόσθετων σημάτων.

Παραδείγματα πρόσθετων σημάτων

Τα οδικά σήματα που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων εξαρτώνται από την εκάστοτε αγορά - στις εικόνες σε αυτές τις οδηγίες παρατίθενται μόνο ορισμένα παραδείγματα.

.

Ορισμένες φορές, για τον ίδιο δρόμο υπάρχουν σήματα με διαφορετικά όρια ταχύτητας - τότε ένα πρόσθετο σήμα δείχνει σε ποιες περιπτώσεις ισχύουν τα διαφορετικά όρια ταχύτητας. Το τμήμα του δρόμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για ατυχήματα όταν βρέχει ή/και όταν επικρατεί ομίχλη, για παράδειγμα.

Ένα πρόσθετο σήμα που αφορά στη βροχή εμφανίζεται μόνο αν οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ χρησιμοποιούνται.

Η ταχύτητα που ισχύει σε μια έξοδο του δρόμου επισημαίνεται, σε ορισμένες αγορές, με ένα πρόσθετο σήμα που περιέχει ένα βέλος.

Τα σήματα ταχύτητας που συνδέονται με αυτό τον τύπο πρόσθετου σήματος εμφανίζονται μόνο εάν ο οδηγός χρησιμοποιεί τα φλας.

Ορισμένες ταχύτητες ισχύουν μόνο μετά από π.χ. μια συγκεκριμένη απόσταση σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Η προσοχή του οδηγού εφιστάται στην περίσταση μέσω ενός συμβόλου πρόσθετου σήματος κάτω από το σύμβολο που δείχνει την ταχύτητα.

Εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών

Το σύμβολο πρόσθετου σήματος με τη μορφή άδειου πλαισίου κάτω από το σύμβολο ταχύτητας στον πίνακα οργάνων σημαίνει ότι το RSI έχει ανιχνεύσει ένα πρόσθετο σήμα με συμπληρωματικές πληροφορίες για το τρέχον όριο ταχύτητας.

Ρύθμιση στο MY CAR

Υπάρχουν επιλογές για το RSI στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση πληροφοριών σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύμβολο της ταχύτητας στον πίνακα οργάνων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

Προειδοποίηση ταχύτητας

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να λαμβάνει μια προειδοποίηση όταν έχει υπερβεί το ισχύον όριο ταχύτητας κατά 5 km/h (5 mph) ή περισσότερο. Αυτή η προειδοποίηση δίδεται από το σύμβολο που δείχνει την ισχύουσα ανώτατη ταχύτητα να αναβοσβήνει προσωρινά όταν το όχημα υπερβεί αυτή την ταχύτητα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.


Σας βοήθησε αυτό;