Σύστημα κατά της πλαγιολίσθησης

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα ευστάθειας ESC (Electronic Stability Control) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει τη διολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου.

Πίνακας

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

ESC Προσωρινά απενεργ/νο

Η λειτουργία του συστήματος ESC έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω υπερθέρμανσης των δίσκων των φρένων - η λειτουργία επανενεργοποιείται αυτόματα όταν τα φρένα κρυώσουν.

ESC Απαιτείται σέρβις

Το ESC είναι απενεργοποιημένο.

  • Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος, σβήστε τον κινητήρα και θέστε τον ξανά σε λειτουργία.
  • Επισκεφτείτε ένα συνεργείο εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

και

"Message"

Υπάρχει ένα μήνυμα κειμένου στον πίνακα οργάνων - Διαβάστε το!

Η λυχνία παραμένει αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα.

Διενεργείται έλεγχος του συστήματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

Η λυχνία αναβοσβήνει.

Το ESC ενεργοποιείται.

Η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη.

Η λειτουργία Sport είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ESC δεν απενεργοποιείται σε αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας - αναστέλλεται μερικώς.


Σας βοήθησε αυτό;