Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

6 Αποτελέσματα

Το DAC μπορεί να εμφανίσει λυχνίες και μηνύματα κειμένου στον πίνακα οργάνων ή στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας σε διαφορετικές περιπτώσεις.