Οδήγηση με τρέιλερ

Υποβοήθηση ευστάθειας τρέιλερ - TSA

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία υποβοήθησης ευστάθειας τρέιλερ TSA(Trailer Stability Assist) είναι σχεδιασμένη να σταθεροποιεί το αυτοκίνητο και το συνδεδεμένο τρέιλερ εάν αρχίσει να διπλώνει.

TSA- η λειτουργία συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα ευστάθειαςESC(Electronic Stability Control) - Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας..

Λειτουργία

Το φαινόμενο της δίπλωσης μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιοδήποτε συνδυασμό αυτοκινήτου/τρέιλερ. Η δίπλωση συνήθως παρατηρείται σε υψηλές ταχύτητες. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος και σε χαμηλότερες ταχύτητες, εάν το ρυμουλκούμενο είναι υπερφορτωμένο ή εάν το φορτίο δεν είναι σωστά κατανεμημένο, π.χ. πολύ πίσω.

Για να παρατηρηθεί δίπλωση, πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες, π.χ.:

  • Όταν το αυτοκίνητο με το τρέιλερ υπόκεινται σε ξαφνικό και ισχυρό πλευρικό άνεμο.
  • Όταν το αυτοκίνητο με το τρέιλερ κινείται σε ανομοιόμορφο οδόστρωμα ή πέσει σε λακκούβα.
  • Απότομες κινήσεις του τιμονιού.

Χειρισμός

Εάν αρχίσει η δίπλωση, μπορεί να είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να διορθωθεί. Αυτό δυσκολεύει το χειρισμό του συνδυασμού αυτοκινήτου/τρέιλερ και υπάρχει κίνδυνος, για παράδειγμα, να καταλήξετε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ή να βγείτε από το δρόμο.

Η λειτουργία υποβοήθησης ευστάθειας τρέιλερ παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις του αυτοκινήτου, ιδίως τις πλευρικές κινήσεις. Εάν ανιχνευτεί δίπλωση, οι μπροστινοί τροχοί φρενάρουν αυτόματα. Αυτό γίνεται για να σταθεροποιηθεί ο συνδυασμός αυτοκινήτου/τρέιλερ. Αυτό συνήθως επαρκεί για να ανακτήσει ο οδηγός τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Εάν η δίπλωση δεν αντιμετωπιστεί την πρώτη φορά που ενεργοποιείται το σύστημα TSA, ο συνδυασμός αυτοκινήτου/τρέιλερ φρενάρει με όλους τους τροχούς και η ισχύς του κινητήρα μειώνεται. Μόλις το κοσκίνισμα αντιμετωπιστεί σταδιακά και ο συνδυασμός αυτοκινήτου/ρυμουλκούμενου σταθεροποιηθεί και πάλι, το σύστημα σταματά τη διόρθωση και ο οδηγός έχει ξανά τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - λειτουργία.

Διάφορα

Το TSA μπορεί να ενεργοποιηθεί σε υψηλότερες ταχύτητες.

Σημείωση

Η λειτουργία TSA απενεργοποιείται εάν ο οδηγός επιλέξει το πρόγραμμα Sport, βλ. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - γενικά.

Το TSA ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί εάν ο οδηγός στρίβει απότομα το τιμόνι προσπαθώντας να διορθώσει τη δίπλωση, διότι σε μια τέτοια περίπτωση το σύστημα δεν μπορεί να προσδιορίσει εάν η δίπλωση προκαλείται από το τρέιλερ ή από τον οδηγό.

Η λυχνία ESC(Electronic Stability Control) - Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας. στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει όταν το σύστημα TSA είναι ενεργό.


Σας βοήθησε αυτό;