Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

CD/DVD

8 Αποτελέσματα

Γρήγορη προώθηση/επαναφορά

Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου και βίντεο* .

CD/DVD

Το media player μπορεί να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένα και αντιγραμμένα CD/DVD.

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Σε αυτή η λειτουργία, τα μουσικά κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειρά* .

Γωνία κάμερας για την αναπαραγωγή DVD αρχείων βίντεο

Εάν το DVD αρχείων βίντεο υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε από ποια θέση της κάμερας θέλετε να προβληθεί μια συγκεκριμένη σκηνή.

Media player - συμβατοί τύποι αρχείων

Το σύστημα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής διάφορων τύπων αρχείων και είναι συμβατό με τους τύπους που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο) για τη φωτεινότητα και την αντίθεση.