Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

7 Αποτελέσματα

Γρήγορη προώθηση/επαναφορά

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου και βίντεο*iPod®.

Ρύθμιση της έντασης ήχου για εξωτερική πηγή ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ρυθμίστε την ένταση ήχου για εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε αυτή η λειτουργία, τα μουσικά κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειράiPod®.

video

Εξωτερική πηγή ήχου μέσω υποδοχής AUX in/θύρας USB

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή MP3 player, στο ηχοσύστημα.

Αναζήτηση πολυμέσων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μουσικής στις συσκευές σας. Η αναζήτηση γίνεται στο USB, στο δίσκο και στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Media player - συμβατοί τύποι αρχείων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής διάφορων τύπων αρχείων και είναι συμβατό με τους τύπους που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου μέσω υποδοχής AUX In/θύρας USB

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή ένα MP3 player, στο ηχοσύστημα μέσω οποιασδήποτε σύνδεσης στην κεντρική κονσόλα.