Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Εξωτερική πηγή ήχου μέσω υποδοχής AUX in/θύρας USB

7 Αποτελέσματα

Γρήγορη προώθηση/επαναφορά

Υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μπροστά/πίσω στα αρχεία ήχου και βίντεο* .

Ρύθμιση της έντασης ήχου για εξωτερική πηγή ήχου

Ρυθμίστε την ένταση ήχου για εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.

Τυχαία επιλογή µουσικού κοµµατιού ή αρχείου ήχου στο δίσκο

Σε αυτή η λειτουργία, τα μουσικά κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειρά* .

video

Εξωτερική πηγή ήχου μέσω υποδοχής AUX in/θύρας USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή MP3 player, στο ηχοσύστημα.

Media player - συμβατοί τύποι αρχείων

Το σύστημα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής διάφορων τύπων αρχείων και είναι συμβατό με τους τύπους που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου μέσω υποδοχής AUX In/θύρας USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή ένα MP3 player, στο ηχοσύστημα μέσω οποιασδήποτε σύνδεσης στην κεντρική κονσόλα.