Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Φωνητική αναγνώριση

9 Αποτελέσματα

Φωνητική αναγνώριση - φωνητικές εντολές

Υπάρχει η δυνατότητα για φωνητικό χειρισμό ορισμένων λειτουργιών στο σύστημα πολυμέσων και σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® με προκαθορισμένες φωνητικές εντολές.

Φωνητική αναγνώριση - πολυμέσα

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό στο σύστημα πολυμέσων π.χ. για να αλλάξετε πηγή ή μουσικό κομμάτι.

Αναγνώριση φωνής

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ενεργοποιεί μέσω φωνής ορισμένες λειτουργίες στο σύστημα πολυμέσων, στο ραδιόφωνο, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo*.

Φωνητική αναγνώριση - κινητό τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε το φωνητικό χειρισμό για να χειριστείτε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® π.χ. για να καλέσετε μια επαφή ή έναν αριθμό τηλεφώνου.