Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

9 Αποτελέσματα

media player μπορεί να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένα και αντιγραμμένα CD/DVD.

συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή MP3 player, στο ηχοσύστημα.

ηχοσύστημα πολυμέσων. Τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.

δίσκους CD/DVD και εξωτερικά συνδεδεμένες πηγές ήχου μέσω AUX/USB* ή ασύρματης αναπαραγωγής αρχείων συνεχούς ροής (streaming) ήχου από εξωτερικές συσκευές μέσω Bluetooth®. Ορισμένα media player έχουν δυνατότητα τηλεόρασης* καθώς και επιλογή επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth®. Μπορείτε να αντιγράψετε μουσική από ένα δίσκο/USB* .