Ψηφιακό ραδιόφωνο

Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)* - επιμέρους κανάλι

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Δευτερεύοντα στοιχεία που συνήθως ονομάζονται επιμέρους κανάλια. Είναι προσωρινά και μπορούν να περιέχουν π.χ. μεταφράσεις του κύριου προγράμματος σε άλλες γλώσσες.

Κατά τη μετάδοση ενός ή περισσότερων επιμέρους καναλιών, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο αριστερά από το όνομα του καναλιού. Το επιμέρους κανάλι εμφανίζεται με τη μορφή του συμβόλου - αριστερά από το όνομα του καναλιού στην οθόνη.

Γυρίστε το TUNE για πρόσβαση στα επιμέρους κανάλια.

Πρόσβαση στα επιμέρους κανάλια μπορείτε να αποκτήσετε μόνο μέσω του κύριου καναλιού. Για πρόσβαση σε άλλα επιμέρους κανάλια, επιλέξτε ένα διαφορετικό κύριο κανάλι.


Σας βοήθησε αυτό;