Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Ραδιόφωνο

14 Αποτελέσματα

Λίστα ραδιοφωνικών σταθμών

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών από αυτούς που λαμβάνει τη συγκεκριμένη στιγμή με το ισχυρότερο σήμα. Έτσι μπορείτε να βρείτε ένα σταθμό όταν οδηγείτε σε μια περιοχή όπου δεν γνωρίζετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τις συχνότητές τους.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την κατά προτεραιότητα μετάδοση πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας εντός ενός δικτύου ραδιοφωνικών σταθμών RDS.

Συντονισμός ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών από αυτούς που λαμβάνει τη συγκεκριμένη στιγμή με το ισχυρότερο σήμα.

video

Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο στις συχνότητες AM* .

Κείμενο ραδιοφώνου

Ορισμένοι σταθμοί RDS μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τους καλλιτέχνες κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη. Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης ραδιοφωνικού κειμένου για το ραδιόφωνο FM και DAB*.

Χειροκίνητος συντονισμός ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου συντονισμού του ραδιοφώνου.

Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου για τις λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα

Οι λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα, π.χ. προειδοποιήσεις, πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP), ακούγονται στην ένταση που έχει επιλεγεί για κάθε αντίστοιχο τύπο προγράμματος. Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια της παρεμβολής του προγράμματος, η νέα ένταση ήχου αποθηκεύεται μέχρι την επόμενη παρεμβολή προγράμματος.

Λειτουργίες Radio Data System (RDS)

Με τη λειτουργία RDS το ραδιόφωνο μπορεί να μεταβεί αυτόματα στο σταθμό με το ισχυρότερο σήμα. Η λειτουργία RDS παρέχει τη δυνατότητα λήψης π.χ. πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας (TP) και αναζήτησης συγκεκριμένων τύπων προγραμμάτων (PTY).

Προειδοποιήσεις σε περίπτωση ατυχημάτων και καταστροφών

Η λειτουργία ραδιοφώνου χρησιμοποιείται ως προειδοποίηση σχετικά με σοβαρά ατυχήματα και καταστροφές. Στην οθόνη οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ALARM! όταν μεταδίδεται κάποιο μήνυμα προειδοποίησης. Ο συναγερμός μπορεί να διακοπεί προσωρινά, αλλά δεν απενεργοποιείται.

Τηλεχειριστήριο*

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λειτουργίες στο ηχοσύστημα πολυμέσων. Τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Αυτόματη ενημέρωση συχνότητας ραδιοφώνου (AF)

Η λειτουργία επιλέγει αυτόματα τον ισχυρότερο ραδιοπομπός για το συντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό και μπορεί να ενεργοποιηθεί για ραδιόφωνο FM.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προεπιλεγμένοι

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε συχνά ως προεπιλεγμένους για να τους ενεργοποιείτε πιο εύκολα.