Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

14 Αποτελέσματα

λίστα ραδιοφωνικών σταθμών από αυτούς που λαμβάνει τη συγκεκριμένη στιγμή με το ισχυρότερο σήμα.

λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου συντονισμού του ραδιοφώνου.

ηχοσύστημα πολυμέσων. Τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.