Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

14 Αποτελέσματα

Λίστα ραδιοφωνικών σταθμών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών από αυτούς που λαμβάνει τη συγκεκριμένη στιγμή με το ισχυρότερο σήμα. Έτσι μπορείτε να βρείτε ένα σταθμό όταν οδηγείτε σε μια περιοχή όπου δεν γνωρίζετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τις συχνότητές τους.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την κατά προτεραιότητα μετάδοση πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας εντός ενός δικτύου ραδιοφωνικών σταθμών RDS.

Συντονισμός ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών από αυτούς που λαμβάνει τη συγκεκριμένη στιγμή με το ισχυρότερο σήμα.

video

Ραδιόφωνο

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο στις συχνότητες AMV60 Twin EngineS60L Twin Engine και FM και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)*.Σε ένα αυτοκίνητο με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, βλ. Εφαρμογές.

Κείμενο ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ορισμένοι σταθμοί RDS μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τους καλλιτέχνες κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη. Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης ραδιοφωνικού κειμένου για το ραδιόφωνο FM και DAB*.

Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB)*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το DAB (Digital Audio Broadcasting) είναι ένα σύστημα ψηφιακής μετάδοσης για το ραδιόφωνο. Το αυτοκίνητο υποστηρίζει DAB, DAB+ και DMB.

Χειροκίνητος συντονισμός ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου συντονισμού του ραδιοφώνου.

Αυτόματος συντονισμός ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ραδιόφωνο συλλέγει και συνδυάζει αυτόματα μία λίστα ραδιοφωνικών σταθμών την οποία χρησιμοποιεί η λειτουργία αυτόματου συντονισμού ραδιοφώνου.

Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου για τις λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα, π.χ. προειδοποιήσεις, πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP), ακούγονται στην ένταση που έχει επιλεγεί για κάθε αντίστοιχο τύπο προγράμματος. Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια της παρεμβολής του προγράμματος, η νέα ένταση ήχου αποθηκεύεται μέχρι την επόμενη παρεμβολή προγράμματος.

Λειτουργίες Radio Data System (RDS)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Με τη λειτουργία RDS το ραδιόφωνο μπορεί να μεταβεί αυτόματα στο σταθμό με το ισχυρότερο σήμα. Η λειτουργία RDS παρέχει τη δυνατότητα λήψης π.χ. πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας (TP) και αναζήτησης συγκεκριμένων τύπων προγραμμάτων (PTY).

Προειδοποιήσεις σε περίπτωση ατυχημάτων και καταστροφών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία ραδιοφώνου χρησιμοποιείται ως προειδοποίηση σχετικά με σοβαρά ατυχήματα και καταστροφές. Στην οθόνη οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ALARM! όταν μεταδίδεται κάποιο μήνυμα προειδοποίησης. Ο συναγερμός μπορεί να διακοπεί προσωρινά, αλλά δεν απενεργοποιείται.

Τηλεχειριστήριο*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λειτουργίες στο ηχοσύστημα πολυμέσων. Τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Αυτόματη ενημέρωση συχνότητας ραδιοφώνου (AF)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία επιλέγει αυτόματα τον ισχυρότερο ραδιοπομπός για το συντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό και μπορεί να ενεργοποιηθεί για ραδιόφωνο FM.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προεπιλεγμένοι

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούτε συχνά ως προεπιλεγμένους για να τους ενεργοποιείτε πιο εύκολα.