Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

7 Αποτελέσματα

Ήχος και πολυμέσα - προηγμένες ρυθμίσεις ήχου*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου για το ραδιόφωνο και τα πολυμέσα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.Όλες οι προηγμένες ρυθμίσεις ήχου είναι πρόσβασιμες πατώντας SOUND, για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων ήχου. Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Premium sound* και πατήστε OK/MENU.

Ρύθμιση της έντασης ήχου για εξωτερική πηγή ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ρυθμίστε την ένταση ήχου για εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.

Ήχος και πολυμέσα - ρυθμίσεις ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ηχοσύστημα έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων για τη βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου, αλλά μπορείτε να το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου και αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ρυθμίστε την αντιστάθμιση ήχου για τον υπερβολικό θόρυβο στο χώρο επιβατών.

Ήχος και πολυμέσα - γενικές ρυθμίσεις ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Γενικές ρυθμίσεις ήχου για το ηχοσύστημα πολυμέσων.

Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου για τις λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα, π.χ. προειδοποιήσεις, πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP), ακούγονται στην ένταση που έχει επιλεγεί για κάθε αντίστοιχο τύπο προγράμματος. Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια της παρεμβολής του προγράμματος, η νέα ένταση ήχου αποθηκεύεται μέχρι την επόμενη παρεμβολή προγράμματος.

Ρύθμιση του ισοσταθμιστή

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή και ρυθμίστε την ένταση ήχου ξεχωριστά για τις ραδιοφωνικές συχνότητες ή την τηλεόραση.