Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Ρυθμίσεις ήχου

7 Αποτελέσματα

Ήχος και πολυμέσα - προηγμένες ρυθμίσεις ήχου*

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου για το ραδιόφωνο και τα πολυμέσα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Όλες οι προηγμένες ρυθμίσεις ήχου είναι πρόσβασιμες πατώντας SOUND, για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων ήχου. Γυρίστε το TUNE για κύλιση στο Premium sound* και πατήστε OK/MENU.

Ρύθμιση της έντασης ήχου για εξωτερική πηγή ήχου

Ρυθμίστε την ένταση ήχου για εξωτερική πηγή ήχου. Εάν η ένταση ήχου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η ποιότητα του ήχου μπορεί να είναι αλλοιωμένη.

Ήχος και πολυμέσα - ρυθμίσεις ήχου

Το ηχοσύστημα έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων για τη βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου, αλλά μπορείτε να το προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου και αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου

Ρυθμίστε την αντιστάθμιση ήχου για τον υπερβολικό θόρυβο στο χώρο επιβατών.

Ήχος και πολυμέσα - γενικές ρυθμίσεις ήχου

Γενικές ρυθμίσεις ήχου για το ηχοσύστημα πολυμέσων.

Κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου για τις λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα

Οι λειτουργίες RDS που διακόπτουν το πρόγραμμα, π.χ. προειδοποιήσεις, πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP), ακούγονται στην ένταση που έχει επιλεγεί για κάθε αντίστοιχο τύπο προγράμματος. Εάν ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια της παρεμβολής του προγράμματος, η νέα ένταση ήχου αποθηκεύεται μέχρι την επόμενη παρεμβολή προγράμματος.

Ρύθμιση του ισοσταθμιστή

Ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή και ρυθμίστε την ένταση ήχου ξεχωριστά για τις ραδιοφωνικές συχνότητες ή την τηλεόραση.