Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

13 Αποτελέσματα

video

Καταχώρηση μιας συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν δύο συσκευές Bluetooth® συνδεδεμένες ταυτόχρονα. Ένα τηλέφωνο και μια συσκευή πολυμέσων, μεταξύ των οποίων μπορείτε να μετακινείστε εναλλάξ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ακούτε streaming αρχεία ήχου. Μπορείτε να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο του κινητού τηλεφώνου.

Τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση συστήματος για τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία.

Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αφαιρέσετε (διαγράψετε την καταχώρηση) μιας συσκευής Bluetooth® από το αυτοκίνητο. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα εντοπίζει τη συσκευή αυτόματα.

Πραγµατοποίηση και λήψη κλήσεων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Λειτουργίες για τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων.

Σύνδεση και αποσύνδεση μια συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει Bluetooth® και μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth® μετά από καταχώρηση και σύνδεση.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο δημιουργεί ένα είδωλο του τηλεφωνικού καταλόγου του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου και εμφανίζει αυτό τον τηλεφωνικό κατάλογο μόνο όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

Σύμβολα στην οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στο πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης της οθόνης.

Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® - ρυθμίσεις ήχου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης, την ένταση ηχοσυστήματος και την ένταση του σήματος κουδουνίσματος.

video

Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει Bluetooth®, μπορείτε να το συνδέσετε ασύρματα στο αυτοκίνητο.

Τηλεχειριστήριο*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λειτουργίες στο ηχοσύστημα πολυμέσων. Τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Αυτόματη σύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν μία ή περισσότερες συσκευές Bluetooth® καταχωρηθούν στο αυτοκίνητο, η συσκευή που είχε συνδεθεί τελευταία συνδέεται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν η συσκευή Bluetooth® βρίσκεται εκτός εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα.

Μετάβαση σε άλλη συσκευή Bluetooth®

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε από μια συνδεδεμένη συσκευή με μια άλλη, εάν υπάρχουν αρκετές συσκευές συνδεδεμένες στο αυτοκίνητο. Η συσκευή πρέπει πρώτα να έχει καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο.