Τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο* - αντικατάσταση μπαταρίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Πώς να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα πολυμέσων.

Σημείωση

Η ζωή της μπαταρίας είναι περίπου 1-4 έτη και εξαρτάται από τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες τύπου AA/LR6.

Έχετε μαζί σας εφεδρικές μπαταρίες σε μεγάλο ταξίδι.

  1. Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια στο καπάκι των μπαταριών και σύρετε το καπάκι προς το φακό υπερύθρων.
  2. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, γυρίστε τις καινούργιες μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα στη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε τις στη θέση τους.
  3. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

Σημείωση

Φροντίστε η απόρριψη των αποφορτισμένων μπαταριών να γίνεται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.


Σας βοήθησε αυτό;