Τηλεχειριστήριο

Τηλεχειριστήριο* - λειτουργίες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Πιθανές λειτουργίες που μπορείτε να ρυθμίσετε από το τηλεχειριστήριο.

Πλήκτρο

Λειτουργία

F = Μπροστινή οθόνη

L και R = μη διαθέσιμες επιλογές.

Μετάβαση στην πλοήγηση*

Επιλέξτε πηγή ραδιοφώνου (π.χ. AM)

Μετάβαση στην πηγή (πολυ)μέσων (π.χ. Disc, TV*)

Μετάβαση στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας του Bluetooth®

Κύλιση/γρήγορη μετακίνηση πίσω, αλλαγή µουσικού κοµµατιού/τραγουδιού

Αναπαραγωγή/παύση

Διακοπή

Κύλιση/γρήγορη μετακίνηση μπροστά, αλλαγή µουσικού κοµµατιού/τραγουδιού

Μενού

Προς προηγούμενα, ακυρώνει τη λειτουργία, διαγράφει τους χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν

Περιήγηση επάνω/κάτω

Περιήγηση δεξιά/αριστερά

Επιβεβαίωση επιλογής ή μετάβαση στο σύστημα του μενού για την επιλεγμένη πηγή

Ένταση ήχου, μείωση

Ένταση ήχου, αύξηση

0-9

Προεπιλεγμένοι σταθμοί, εισαγωγή αριθμού και γράμματος

Συντομεύσεις για την αγαπημένη ρύθμιση

Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα, τραγούδι, κ.λπ. Χρησιμοποιείται επίσης όταν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη

Επιλογή γλώσσας για το soundtrack

Υπότιτλοι, επιλογή της γλώσσας κειμένου

Teletext*, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση


Σας βοήθησε αυτό;