Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

TV

7 Αποτελέσματα

Teletext*

Υπάρχει η δυνατότητα να διαβάσετε Teletext.

Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον τηλεοπτικό* πρόγραμμα

Πατήστε το κουμπίINFO για να εμφανιστούν οι πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα, το επόμενο πρόγραμμα και η ώρα έναρξής του.

Τηλεοπτικά κανάλια*/λίστα προεπιλεγμένων σταθμών

Η αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών πραγματοποιείται αυτόματα και συνεχώς από το αυτοκίνητο. Τα διαθέσιμα κανάλια αποθηκεύονται σε μια λίστα καναλιών. Μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια αναζήτησης της λίστας καναλιών, αλλά όχι τη σειρά. Υπάρχει επίσης μια λίστα προεπιλεγμένων σταθμών στην οποία μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των προεπιλεγμένων σταθμών.

TV* - επιλογές αναπαραγωγής

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις λειτουργίες στην TV.

Το σήμα του τηλεοπτικού* καναλιού έχει χαθεί

Εάν χαθεί το σήμα για το τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθείτε, η εικόνα θα παγώσει. Όταν η λήψη αποκατασταθεί, η εικόνα εμφανίζεται ξανά.

TV*

Η τηλεοπτική εικόνα προβάλλεται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Δεν εμφανίζεται εικόνα όταν το αυτοκίνητο κινείται, αλλά ο ήχος εξακολουθεί να ακούγεται. Η εικόνα εμφανίζεται ξανά όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.

Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο) για τη φωτεινότητα και την αντίθεση.