Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

7 Αποτελέσματα

Teletext*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει η δυνατότητα να διαβάσετε Teletext.

Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον τηλεοπτικό* πρόγραμμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Πατήστε το κουμπί INFO για να εμφανιστούν οι πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα, το επόμενο πρόγραμμα και η ώρα έναρξής του.

Τηλεοπτικά κανάλια*/λίστα προεπιλεγμένων σταθμών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών πραγματοποιείται αυτόματα και συνεχώς από το αυτοκίνητο. Τα διαθέσιμα κανάλια αποθηκεύονται σε μια λίστα καναλιών. Μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια αναζήτησης της λίστας καναλιών, αλλά όχι τη σειρά. Υπάρχει επίσης μια λίστα προεπιλεγμένων σταθμών στην οποία μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των προεπιλεγμένων σταθμών.

TV* - επιλογές αναπαραγωγής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις λειτουργίες στην TV.

Το σήμα του τηλεοπτικού* καναλιού έχει χαθεί

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν χαθεί το σήμα για το τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθείτε, η εικόνα θα παγώσει. Όταν η λήψη αποκατασταθεί, η εικόνα εμφανίζεται ξανά.

TV*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η τηλεοπτική εικόνα προβάλλεται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Δεν εμφανίζεται εικόνα όταν το αυτοκίνητο κινείται, αλλά ο ήχος εξακολουθεί να ακούγεται. Η εικόνα εμφανίζεται ξανά όταν το αυτοκίνητο σταματήσει.

Ρυθμίσεις εικόνας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο) για τη φωτεινότητα και την αντίθεση.