Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα

12 Αποτελέσματα

Αποσπώμενο κλειδί - ξεκλείδωμα θυρών

Το αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν το κεντρικό κλείδωμα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, π.χ. αν έχει αδειάσει η μπαταρία του κλειδιού.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - πόρτα χώρου αποσκευών

Μπορείτε να ανοίξετε, να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών με διάφορους τρόπους.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - απ' έξω

Το κλείδωμα/ξεκλείδωμα απ' έξω πραγματοποιείται από το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Με το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και την πόρτα χώρου αποσκευών ταυτόχρονα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για το ξεκλείδωμα, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - ντουλαπάκι συνοδηγού

Το ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί μόνο με το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - από μέσα

Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας το κουμπί κεντρικού κλειδώματος στην πόρτα του οδηγού και την πόρτα του συνοδηγού*.

Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών - χειροκίνητη ενεργοποίηση

Οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών δεν επιτρέπουν στα παιδιά να ανοίξουν τις πίσω πόρτες από μέσα.

Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών - ηλεκτρική ενεργοποίηση*

Οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών με ηλεκτρική ενεργοποίηση δεν επιτρέπουν στα παιδιά να ανοίξουν τις πίσω πόρτες ή τα παράθυρα από μέσα.

Διπλό κλείδωμα*

Διπλό κλείδωμα* σημαίνει ότι όλες οι λαβές των θυρών αποσυνδέονται από το σύστημα μηχανικά, με αποτέλεσμα οι πόρτες να μην μπορούν να ανοίξουν ούτε από μέσα ούτε από έξω.

Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος

Όταν η λυχνία LED δίπλα στο παρμπρίζ αναβοσβήνει, επιβεβαιώνει ότι το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.

Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αυτοκίνητο πρέπει να κλειδωθεί χειροκίνητα, π.χ. σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης.