Κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αυτοκίνητο πρέπει να κλειδωθεί χειροκίνητα, π.χ. σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης.

Μπορείτε να κλειδώσετε την μπροστινή αριστερή πόρτα από τον ομφαλό της κλειδαριάς με το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού, βλ. Keyless Drive - ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί .

Στις υπόλοιπες πόρτες δεν υπάρχει ομφαλός κλειδαριάς, αλλά ασφάλειες στο άκρο κάθε πόρτας τις οποίες πρέπει να στρέψετε ξανά - στη συνέχεια ασφαλίζουν/μπλοκάρουν μηχανικά και δεν ανοίγουν απ' έξω. Οι πόρτες μπορούν ωστόσο να ανοίξουν από μέσα.

Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιώνκλειδαριές ασφαλείας παιδιών .

Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιών.

Χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού για να γυρίσετε το διακόπτη, βλ. Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει απ' έξω.
Η πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.

Σημείωση

  • Με την ασφάλεια κάθε πόρτας κλειδώνει μόνο η συγκεκριμένη πόρτα - όχι όλες οι πόρτες ταυτόχρονα.
  • Εάν έχετε κλειδώσει μία από τις πίσω πόρτες με τη μηχανική κλειδαριά ασφαλείας παιδιών, η πόρτα αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ούτε απ' έξω ούτε από μέσα, βλ. Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών - χειροκίνητη ενεργοποίηση. Όταν κάποια από τις πίσω πόρτες έχει κλειδωθεί με αυτό τον τρόπο, μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή από το κουμπί κεντρικού κλειδώματος.

Σας βοήθησε αυτό;